El Muhsi

 El Muhsi

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

Yaratmış olduğu her şeyin sayısını tek tek bilen O’dur. Varlığı bütün ayrıntılarıyla bilir.

Allah’u Teâla ilmi ile bütün kâinat alemini kuşatarak, mülkünde olan her şeyin tek tek sayısını bilendir.

“Allah yaptıklarınızı gözetliyor.” (Bakara, 265. Ayet Meali)

“İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, dediklerini zapteden bir melek hazır bulunmasın.” (Kaf, 18. Ayet Meali)

“Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserleri kitaba geçiririz. Biz, her şeyi açık bir kütükte (levh-i mahfuz’da) yazıp saymışızdır.” (Yasin, 12. Ayet Meali)

”İnsan öldükten sonra amel (defteri) kapanır; yalnız şu üç şeyin sevabı devam eder: Sadaka-i câriye, yararlı sürekli olan ilim ve ölenin ardından dua eden hayırlı evlât” ( Müslim Vasiyet 14, Tirmizi Ahkam 36)

“Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’a ait olmasın. O onun durduğu yeri de bilir, emanet bulunduğu yeri de! Hepsi açık bir Kitap’tadır.” (Hud, 6. Ayet Meali)

“O gün ki Allah onları hep diriltecek de bütün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onu bir bir saymış, onlarsa onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahiddir. (Mücadele, 6. Ayet Meali)

YA MUHSİ, Ey gizli açık her şeyin sayısını bilen Muhsi, Her şeyi Sen yarattın; yarattıklarının sayısını bilen yalnız Sensin. Sayılı nefeslerimizi, Seni anmakla güzelleştir. Sayılı günlerimizi, Sana ibadetle anlamlandır.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler