El Melik

 El Melik

Her şeyin hakimi, bütün kâinatın hükümdarı.

Görüne ve görünmeyen alemlerin sahibi.

Bütün mahlûkatın hakikî sâhibi ve mutlak hükümdârı.

Allah’ın, ne zâtında ve ne de sıfatında hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur. Bilâkis herşey zâtında, sıfâtında, varlığında ve varlığının devamında O’na muhtaçtır. Bütün kâinatın hakikî sâhibi, mutlak hükümdârıdır.

Melik ismi, gerçek anlamda her yönüyle yalnız Allah için kullanılır. Bu sıfat, Allah’ın diğer bütün kemâl sıfatlarının var olmasını zorunlu kılmaktadır.

Melik ya da malik olma, malik olunan şey üzerinde istenildiği biçimde tasarrufta bulunmayı gerektirmektedir.

Onun mülkünü vermesi ” Hayır ” , vermemesi ” Şer” değildir. Her ikiside Hayır’dır. Şer kuldandır, Allahtan sadece Hayır gelir.

El-Malik olan Allah, Aziz’de eder Zelil de. İnsana sundukları karşısında, insanın kendi tercihi sonucu belirler.

O mülkün mutlak sahibidir.Onun seçimine ve bizlere verdiği her şeye razı olunmalıdır. O hakkımızda en hayırlısını bilir.

“Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine ait olan Allah ne yücedir.” (Zuhruf, 85. Ayet Meali)

“Mülk (mutlak hükümranlık ve yönetim) elinde bulunan Allah yücedir, O, her şeye kadirdir.” (Mülk, 1. Ayet Meali)

“Her türlü noksanlıklardan münezzeh olan Allah ki her şeyin hükümranlığı O’nun elindedir…” (Yasin, 83. Ayet Meali)

“Göklerde ve yerde olanların hepsi melik, mukaddes, azîz, hakîm Allah’ı tesbih eder.” (Cuma, 1. Ayet Meali)

” Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. Mülk yalnızca O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” ( Tegabun, 1. Ayet Meali )

“… Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Sonra yalnız O’na döndürüleceksiniz.” (Zümer, 44. Ayet Meali )

“… Bugün mülk (hükümranlık) kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allah’ındır “ (Mümin, 16. Ayet Meali )

“Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” (Ali İmrân, 26. Meali )

Bütün alemlerin ve kainatın sahibi,

Mutlak iktidarın, mutlak gücün sahibi ,

Mülkün tek ve mutlak hükümdarı…

“Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” (Al-i İmrân – 26 )

“Dîn gününün mâlikidir.”( Fâtiha – 3. Ayet Meali )

YA MELİK

Verdiklerini hayırlı eyle, Vermediklerine imrendirme, Elimizdeki ile sevindir bizi, Hesabı kolay olanlardan eyle

AMİN

YA MELİK

Varlığım bana ait değil varım yoğum senin,

Elimde olanlar benim değil sahiplendiklerim de senin,

Yokluğa düşürme beni an senin,

Darlık verme kalbime mekan senin.

YA MELİK

Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin,

Gökler yarılırken sahibim sensin,

Yıldızlar dağılırken sahibim sensin,