Er Rahim

 Er Rahim

Bağışlayan – Esirgeyen : “Allah mü’minlere karşı çok merhametlidir.”

Ahiret yurduna yalnızca mümin kullarına merhamet eden, günahları af ve mağfiret edip bağışlayan yüce Rahîm O’dur.

“Allah’ım, Beni bağışla, bana merhamet et, beni doğru yola ilet ve bana rızık ver.” (Hadis-i Şerif- Ebu Davud, Salat, 145)

İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O’dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O’dur.  (Şura, 28. Ayet Meali)

“O öyle Allah ki O’ndan başka ilâh yok! Gaybı da bilir, hazır olanı da, O Rahman’dır, Rahîm’dir.” (Haşr, 22. Ayet Meali

“Allah müminlere karşı çok merhamet edendir.” (Ahzab, 43. Ayet Meali)

“Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en merhametlisidir.” (Yusuf, 64. Ayet Meali)

“Allah bütün günahları mağfiret buyurur, şüphesiz ki O öyle gafûr öyle rahîm O.” (Zümer, 53. Ayet Meali)

“Ancak tevbe edip hali düzeltip hakkı söyleyenler başka, ben onları bağışlarım, öyle rahîm tevvâbım ben.”  (Bakara, 160. Ayet Meali)

“Ve Allaha istiğfar eyle, çünkü Allah gafur, rahîm bulunuyor.” (Nisa, 106. Ayet Meali)

“Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim.” (Hicr, 49. Ayet Meali)

“…Allah onların tevbesini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir.” (Tevbe, 118. Ayet Meali)

YA RAHÎM,

Sen Sana itaat eden kullarını merhamatinle sevindirensin. Sen mü’min kullarına Cenneti müjdeleyensin. Sen salih amelleri zayi etmeyecek olansın. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ey dünyanın Rahmânı, ey ahiretin Rahîmi! Ebedî Cennetler hazırladıklarına dâhil et bizi! Hususî şefkâtinden mahrum bırakma bizi. Amin

Ey Rabbimiz, Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.

Öyle Rahimsin ki dünyayi bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin

Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulagini sözüme muhatap eylersin Aklima vahyinle tenezzül edersin.

Öylesine Rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin

Öylesine Rahimsin ki hak edene hepten verirsin Hak etmeyene bile çok bahsedersin

Ya Rabbi, Korkudan emin eyle bizi, Yüzünden azad eyle kalbimizi, Atesten uzak eyle bizi. Amin

Esmaül Hüsna, En güzel isimler