El Vahid

 El Vahid

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan, eşi ve benzeri olmayan, zatında tek olan anlamlarına gelmektedir.

Vâhid; kendisinden başka olmamak, zatında, sıfatlarında, işlerinde ve hükümlerinde, fiillerinde asla ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan demektir. Sayıla bilirlik, yâni iki değil, bir olmak demek değildir. Çünkü Allah sonsuzdur, ucu bucağı yoktur. Dolayısıyla bir sayıyla eşlemek imkânsızdır.

“Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır; O’ndan başka ilâh yoktur.” (Bakara, 163. Ayet Meali)

“Muhakkak ki sizin İlâhınız, mutlaka Tek’tir.” ( Saffat, 4. Ayet Meali)

Ey insanlar, hepinizin ibadet ve kulluğuna layık ve buna hakkı olan gerçek ilahınız “ilahün Vahid” bir tek ilahtır.

Günde beş defa minarelerde “Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür” çağrısı ile O’ndan başka Hak ilah olmadığını âleme ilan edilmektedir.

Allah’ın “Vahid-Ehad”olması, denginin, mislinin, benzerinin, zıddının olmamasını gerekli kılar. Onun Ezeli-Ebedi olması, Evvel-Âhir olması, yegâne yaratıcı olması, Onun ne zatında ne sıfatlarında benzerinin veya zıddının olmasına imkân vermez.

“ Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın…” (Nisa, 36. Ayet Meali)

YA VAHİD, Sen ki birsin çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin boynu bükük çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim işte kapına geldim başkalarına bırakma beni. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler