Rabbini zikret, gaflete kapılanlardan olma

3 Nisan 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı