El Hafız

 El Hafız

Varlıkları gözetip koruyan ve muhafaza eden demektir.

Hıfz, korumak, demektir. Bu koruma iki şekilde olmaktadır. Birincisi, varlıkların devamını sağlamak, muhafaza etmektir. İkincisi, birbirlerine zıd olan şeylerin, yek diğerlerine saldırmasını önlemek, birbirlerinin şerrinden onları korumaktır.

“…Senin Rabbin, her şeyin üzerinde gözetici, koruyucudur.” (Sebe Suresi, 21. Ayet Meali)

Allah, sıkıntı zamanında seni şikayet etmekten koruyan, nimet zamanında da seni felaketlerden koruyan yüce yaratıcımızdır.

“…En iyi koruyucu Allah’tır. O, acıyanların en merhametlisidir.” (Yusuf Suresi, 64. Ayet Meali)

El-Hafiz ismi ayrıca, kendisine sığınanı koruyan anlamına gelmektedir. Ondan daha güzel koruyup gözeten yoktur.

“O’nun (insanın) önünden ve arkasından izleyenleri vardır, onu Allah’ın emriyle gözetip, korumaktadırlar.” (Ra’d Suresi,11. Ayet Meali)

Uzaydaki cisimler birbiri ile çarpışmadan her biri kendi yörüngesinde yüzmektedir. Fezadaki muhteşem cisimler, dünyamız, güneş, ay, rakamlara sığmayan yıldızlar, hepsi Yüce Mevlâ’nın Hafîz ism-i şerifi ile Rabb’ül âlemin’in koruması altındadır.

“O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecektir. Allah bunları bir bir saymış, onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye tanıktır.” (Mücedele Suresi, 6. Ayet Meali)

YA HAFIZ, Ey her şeyi gözetip koruyan, Gezegenleri yörüngelerden tutan, birbirine çarpıştırmayan Sensin. Yıldızları üstümüzde sabit kılan, üzerimize düşürmeyen Sensin. Amellerimizi zeval bulmaktan koruyup, Levh-i Mahfuz’da saklayan Sensin. Korursan sen korursun, kendisinden başka koruyucu olmayan Sensin. Koru bizi dalâlete, gaflete, günaha düşmekten. Koru bizi Seni unutup boş işler işlemekten. Koru bizleri. Amin

Esmaül hüsna, en güzel isimler