El Mukit

 El Mukit

Her yaratılmışın rızkını ihsan eder. Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, gücü yeten ve koruyan anlamındadır. Bu manaya göre Mukît, Rezzak manasınadır. Yalnız Mukît, Rezzâk’tan daha hususîdir. Rezzak, azık olanı da olmayanı da içine alır.

“Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah’ın her şey üzerine Mukit’tir (her şeyi gözetip karşılığını verir)“ (Nisa, 85. Ayet Meali)

Çalışmanın, sebeplere sarılmanın ibadet olduğunu bildiğimiz için çalışacağız, çalışırken Rabbimizin rızasını gözetip isteyeceğiz. Bize uygun gıdamız, bizim gölgemiz gibi bizi takip etmektedir.

“Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah’tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı?…”  (Fatır sûresi, 3. Ayet Meali)

“Birçok canlı, rızkını kendi elde edemez. Sizin de, onların da rızkını Allah verir.” (Ankebut Suresi, 60. Ayet Meali)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor: ” Azık isteyene vermemek, kişiye günah olarak yeter.” (Müslim)

Müslüman, gücü yettiğince yakın-uzak ve güçlü zayıf ayrımı yapmaksızın muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaya çalışalım. Önce yakınlarındaki yoksul fakir insanlar eğer yoksa başkalarına yönelmesi gerekir.

“Rabbin, rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır.” (isra, 30. Ayet Meali)

“Allah’ın kimine çok, kimine az rızık verdiğini çok kimse bilmez. (Sebe, 36. Ayet Meali)

“Allah’tan korkana ummadığı yerden rızık gelir. (Talak 2,3. Ayet Meali)

YA MUKİT, Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğini kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Sana aşinadır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir ihlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle yüzümü kara çıkarma. Amin

Esmaül hüsna, en güzel isimler